Afspraak maken

Verwijzers

“De wereld kan soms maar een verwarrende plek zijn”

De GZ-Haptotherapeut begeleidt/adviseert mensen met vragen omtrent kwaliteit van leven en met emotionele problemen, waarbij er een verstoring is in het evenwicht tussen draagkracht/veerkracht en draaglast.

Binnen de haptotherapie is het affectieve contact en een open attitude een centraal uitgangspunt. In de therapeut-cliënt relatie is de wederkerigheid een belangrijk “instrument”, waarbij de GZ-Haptotherapeut vanuit zijn deskundigheid in staat is een relatie te leggen tussen enerzijds de klacht of het probleem van de cliënt en anderzijds de wijze waarop de cliënt in het leven staat. Van de GZ-Haptotherapeut mag dan ook verwacht worden, dat hij zowel de reactie van de cliënt op de begeleiding/therapie als de relatie van de cliënt met de therapeut terugplaatst in het algemeen kader van het eigen leven van de cliënt. In de haptotherapie wordt vaak gebruik gemaakt van de aanraking, waarbij de eigenheid van de cliënt gerespecteerd wordt.

Intake en behandelproces

De intake bestaat uit een gesprek, waarin de hoed en de rand op elkaar worden afgestemd. Dan wordt bepaald wat de cliënt op dat moment nodig heeft en of haptotherapie geïndiceerd is. Zo ja, dan worden de behandeldoelen gespecificeerd. De haptotherapeut zorgt voor een helder en duidelijk contact, waarin de cliënt zich veilig en vertrouwd weet en waarin een ontmoeting kan plaatsvinden. Steeds gaat het om het mobiliseren van die vermogens die de cliënt in staat stellen met klachten en problemen om te gaan of antwoorden te vinden op, bijvoorbeeld, moeilijke levensvragen en zelfacceptatie.