Afspraak maken

FAQ

A: Wij hebben beiden een fysiotherapie opleiding voltooid. Daarna hebben wij beiden twee haptotherapie opleidingen voltooid. Aan de Academie voor Haptonomie en Kinesionomie te Doorn. En bij Synergos te Amersfoort Ineke heeft de opleiding tot supervisor gevolgd via de PAO en is LSVC-erkend supervisor. Aansluitend heeft zij de LVSC-training “Maatwerk naar Erkend Coach” gevold waarvoor zij ook geregistreerd is bij de LVSC. Harm heeft het praktisch jaar van de Pesso: lichaamsgerichte psychotherapie opleiding van de Rino in Amsterdam gevolgd. Aansluitend heeft hij de opleiding professioneel coach gevolgd bij Pro Education in Amsterdam. Hij is geregistreerd coach bij de NOBCO. Wij zijn lid van het Nederlands Verbond voor Psychologen, Psychosociaal Therapeuten en Agogen (NVPA) en de Vereniging Van Haptotherapeuten (VVH). Wij zijn geregistreerd bij het RBCZ. Wij zijn lid van de Vereniging voor Haptonomische Zwangerschapbegeleiding (VHZB). Wij zijn lid bij de Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching (LVSC). Wij zijn lid bij de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO).

A: Sinds 1994 bestaat het Hofje van Pauw en zijn wij actief als haptotherapeut werkzaam.

A: Neen, om risico’s te vermijden hebben wij altijd een intakegesprek waarin wij nagaan of haptotherapie geïndiceerd is voor de betreffende persoon en de hulpvraag. De intake gaat in op de oorsprong en uw omgang met uw klacht(en). Tevens wordt er gevraagd naar uw voorgeschiedenis en uw huidige leefsituatie. Na de intake volgen er drie behandelingen. Daarna wordt gekeken of verdere behandeling van toepassing is en hoe er dan gewerkt gaat worden. Indien het nodig is, beschikken wij over een groot netwerk van andere hulpverleners waarmee wij kunnen samenwerken.

A: Na de eerste vier bijeenkomsten kan beter geïndiceerd worden hoeveel tijd een behandeling zal gaan duren.

A: Ja, wij hebben graag overleg met andere hulpverleners indien van toepassing is. Dit gebeurt echter alleen in overleg met u en met uw toestemming.

A: Dit zal duidelijk zijn na de eerste vier bijeenkomsten. Er kan dan gekeken worden of het aan de interactie ligt met de betreffende therapeut of dat de methodiek van de haptotherapie niet geschikt is voor u of voor uw hulpvraag. Dan wordt er samen met u gekeken naar andere mogelijkheden om uw klacht(en) te behandelen.

A: Als een hulpverlener (plotseling) stopt met zijn praktijk is het meestal de opvolger die de bewaarplicht voor de dossiers overneemt. In de praktijk kan zich het probleem voordoen dat er geen opvolger voor de praktijk gevonden kan worden. De hulpverlener de zijn praktijk neerlegt blijft dan zelf verantwoordelijk voor de dossiers die in zijn praktijk achterblijven. Problematischer is het als de hulpverlener zelf niet meer in staat is om de dossiers te beheren bijvoorbeeld omdat hij/zij overlijdt. Om deze laatste situatie zoveel mogelijk te voorkomen dient de hulpverlener tijdig te regelen waar en door wie zijn dossiers bewaard zullen worden nadat hij is overleden of op een andere wijze plotseling niet meer in staat is zelf de dossiers te beheren. Deze plicht vloeit voort uit de wettelijke plicht om dossiers (15 jaar) te bewaren. Cliënten dienen op de hoogte te worden gebracht van de regeling die de hulpverlener heeft getroffen voor het beheer van zijn dossier na zijn ontstentenis.

A: Voorbeelden van klachten waarmee mensen zich aanmelden voor haptotherapie:
– ik wil heel veel, maar ik doe heel weinig
– ik zit zelf helemaal niet lekker in mijn vel, daardoor lopen andere dingen
– in mijn leven ook helemaal niet lekker ik heb erg veel last van stemmingswisselingen en wil graag evenwichtiger worden
– ik ben op zoek naar mijn eigen identiteit
– ik lijd al lang aan slapeloosheid en ben zo moe
– ik heb een gebrek aan energie en levenslust, ergens blokkeer ik, maar waar…?
– voor mijn gevoel kom ik niet verder en weet eigenlijk niet hoe verder te gaan. Hoe kom ik meer tot ontplooiing?