Afspraak maken

Werkwijze

“Het niet indruisen tegen de aard der dingen”

Het lichaam geeft de mens de meest directe informatie over zichzelf. Die informatie wordt echter niet altijd begrepen of gebruikt. Haptonomie weet deze lichaamstaal te ‘vertalen’ door middel van directe aanraking, gesprekken en oefeningen. Haptonomie stelt mensen in staat zich bewust te worden van emoties die in het lichaam bewegen.

Het voelen is het belangrijkste instrument van de haptonomie. Juist dat vermogen om te voelen en gevoelens te beleven is bij de verstandelijke, moderne mens op de achtergrond geraakt. De haptotherapie wil die band weer herstellen, omdat het lichaam nu eenmaal veel sneller reageert dan het verstand.

De behandeling zal zich richten op de oorzaak en de gevolgen van jouw klachten. De haptotherapeut onderzoekt waar geestelijk en lichamelijk de ‘pijn’ zit en gaat aan een oplossing werken. Daarbij wordt aandacht besteed aan de manier van bewegen, communiceren, de wijze waarop je uiting geeft aan gevoelens en welke signalen het lichaam daarbij geeft. Die eerste fase stelt je in staat zélf de volgende stap te zetten: want als je de reactie van jouw lichaam op bepaalde prikkels en emoties herkent, kun je op de juiste manier – door ander gedrag of andere bewegingen – reageren. Als dat proces blokkeert kun je met behulp van de haptotherapie jouw mogelijkheden verbreden. Dat kan worden ondersteund door het trainen van nieuwe vaardigheden.