Afspraak maken

Voor wie

“De weg van het zelfvertrouwen begint met erkennen van wie we zijn. Wat we al dan niet in onze mars hebben en hoe we daar het best gebruik van kunnen maken”

  • Gestagneerde ontwikkeling. Bijvoorbeeld het gevoel ‘niet op je plek te zijn’, ‘niet lekker in je lijf te zitten’ of onvrede met een bestaande situatie en niet weten wat je wilt en wat je voelt of bezielt (zingevingvraagstukken).
  • Moeilijkheden met het herkennen en uitdrukken van gevoelens. Moeite met aangeven van grenzen.
  • Negatief zelfbeeld (minderwaardigheidsgevoel).
  • Problematiek rondom intimiteit en nabijheid.
  • Relationele problemen.
  • Problemen met acceptatie of verwerking van verlies, trauma, ziekte of handicap.
  • Stress, overspannenheid, verlies van vertrouwen in het eigen functioneren ten gevolge van pijn, langdurige lichamelijke of psychische overbelasting.
  • Lichamelijke klachten met een mogelijk psychosomatische oorzaak.
  • Werk gerelateerde klachten als werkstress en burn-out.