Afspraak maken

Klacht en Tuchtrecht

De therapeuten van Hofje van Pauw maken via het NVPA gebruik van een poule van klachten-functionarissen. Dit is verplicht gesteld binnen de Wkkgz .

Tevens zijn de therapeuten geregistreerd bij het Scag.

De poule van klachtenfunctionarissen is door een stuurgroep, samengesteld uit mensen van de RBCZ Sector Psychosociaal en de RBCZ Sector Medisch Sociaal vormgegeven.  De klachtenfunctionarissen van de poule zijn gekwalificeerd en voldoen aan het  beroepsprofiel dat de stuurgroep op basis van het VKIG profiel hiertoe heeft opgesteld

Het NVPA heeft het klachtenreglement afgestemd op de Wkkgz en dit reglement is goedgekeurd door cliënt/patiënten belangenorganisaties. Zie hiervoor www.nvpa.org

U kunt ook terecht bij het klachtrecht van de VVH. Zie hiervoor: Klachtprocedure VVH

Indien u niet tevreden bent over uw behandeling kunt u het navolgende doen:

  • Praat hierover met uw therapeut. Een cliënt of wettelijke vertegenwoordiger kan dit doen via e-mail en/of telefonisch. De therapeut kan meer informatie geven en/of de behandeling nogmaals uitleggen. Ook voor de therapeut is het belangrijk te weten dat er vragen zijn over de behandeling of dat er iets niet goed gegaan is.
  • Als u er samen niet uitkomt dan kunt u dat kenbaar maken aan de beroepsvereniging.
  • De beroepsvereniging bespreekt met u de ontstane situatie door en geeft aan welke mogelijkheden er zijn. Dit gesprek is vertrouwelijk.